Меню

Контакт

Хайко Шмидт


Изпълнителен директор
Управление на проекти; DQS водещ одитор

Phone: +49 (3445) 7098-15
Phone BG: +359 (88) 6593360

Свобода Шмидт


Технически директор
Управление на проекти; Legal compliance; Отговорник по качество; DQS водещ одитор

Phone: +49 (3445) 7098-17
Phone BG: +359 (888) 352121

Сюзан Юнгникел


Асистент администрация и финанси
Кореспонденция, счетоводство, контактно лице за доставчици

Phone: +49 (3445) 7098-10

DT

Дойчин Тодоров


старши консултант
експерт по води, почви, ЕО и опасни отпадъци

Phone: +359 (88) 2703523

ERK

д-р Евелина Ръждавичка


старши консултант
международни проекти (ОВОС, трансграничен превоз на опасни отпадъци)

Phone: +49 (162) 6951221
Phone BG: +359 (2) 4017272

CS

Кристиан Шмидт


Шмидт Умвелттехник
Пробовземане на подземни води

Phone: +49 (174) 3453440

JH

Йошуа Н. Холанд


младши консултант
международни проекти

Phone: +49 (3445) 7098-19