Контакт

Хайко Шмидт


Изпълнителен директор
Управление на проекти; DQS водещ одитор

Phone: +49 (3445) 7098-15
Phone BG: +359 (88) 6593360

биография
Г-н Шмидт получава диплома-инженер (магистърска степен) от университета Мартин-Лутер. Той е лицензиран като водещ одитор за сертифициране на системи за управление на околната среда, качеството, енергията и GRI в DQS. Г-н Шмидт натрупа първия си професионален опит, в областта на селското стопанство и енергийните доставки. Той натрупа ценен правен опит като ръководител на правен надзорен орган (Rechtsaufsichtsbehörde). След като стартира собствена компания, той ръководи екологични и други проекти в повече от 20 държави.

Свобода Шмидт


Технически директор
Управление на проекти; Legal compliance; Отговорник по качество; DQS водещ одитор

Phone: +49 (3445) 7098-17
Phone BG: +359 (888) 352121

биография
Г-жа Шмидт е завършила Химико-технологичния университет в София с магистърска степен. Инженер в областта на химичните технологии и получава магистърска степен по опазване на околната среда и устойчиво развитие. От 2005 г. тя е водещ одитор за DQS, като извършва одити по качеството, околната среда, устойчивост, енергия и здраве и безопасност на работното място. Г-жа Шмидт натрупа опит, включително ръководен в предприятие от стоманодобивната промишленост.

DSC_1011ba

Томас Франц


Асистент администрация и финанси
Кореспонденция, счетоводство, контактно лице за доставчици

Phone: +49 (3445) 7098-10

биография
- Г-н Франц е завършил обучение за държавно-сертифициран секретар с чужди езици и ИТ специалист за интеграция на системи. Работил е в различни компании с международен фокус в търговския сектор. От 2020 г. работи в INNO-CON като Асистент Администриране и Финанси и обработва запитвания за оферти, фактури и извършва контрол на проекти.

DT

Дойчин Тодоров


старши консултант
експерт по води, почви, ЕО и опасни отпадъци

Phone: +359 (88) 2703523

биография
Г-н Тодоров получава магистърска степен по биология от Пловдивския университет през 1996 г., а през 2004 г. - магистърска степен по икономика от Великотърновския университет. Работил е по много български и международни проекти в областта на околната среда, водите, управлението на природни ресурси и системите за управление на околната среда на промишлени предприятия. От 2015 г. е част от екипа на INNO-CON.

ERK

д-р Евелина Ръждавичка


старши консултант
международни проекти (ОВОС, трансграничен превоз на опасни отпадъци)

Phone: +49 (162) 6951221
Phone BG: +359 (2) 4017272

биография
Г-жа Разждавичка-Киеслинг има магистърска степен по история от Софийския университет и докторска степен от Българската академия на науките. Има богат изследователски и международен опит, придобит като асистент в Института за балканистика, София и като сътрудник в различни университети и изследователски институти в Унгария, Германия и САЩ. От 2012 г. е част от екипа на INNO-CON, като консултант в областта на културното наследство, координация на международни проекти и комуникация с клиенти и административни власти.

CS

Кристиан Шмидт


Шмидт Умвелттехник
Пробовземане на подземни води

Phone: +49 (174) 3453440

биография
Г-н Шмидт е сертифициран техник по опазване на околната среда и е преминал следдипломна квалификация в Ernst-Abbe-Hochschule Jena в областта на измерване на параметрите на околната среда и технологичната техника. От 2001 г. участва в проекти по пробовземане от подземни води, почви, строителни материали и други в съответствие с акредитираните стандарти на Германия и други държави. През последните години специализацията и дейността му е насочена към мониторинга на подземните води, проучването и възстановяването на различни терени.