Опазване на климата
29.08.2022

Опазване на климата

Енергийна ефективност, баланс на парниковите газове, парникови газове, GRI, ESG, CFP

Details

Пробовземане и Моделиране
29.08.2022

Пробовземане и Моделиране

подземни води, въздух, отпадъци,
материали и продукти

Details

Почва, води и въздух
29.08.2022

Почва, води и въздух

проучване на терен,
моделиране, анализ, оценка

Details

Опасни отпадъци
29.08.2022

Опасни отпадъци

нотификация, опаковане,
транспорт, оползотворяване

Details

Новини

Запознайте се с най-новите ни статии и научете повече за текущи проекти, събития и разработки в бранша.