INNO-CON се гордее с това, че през своята повече от 30-годишна история е изградил широка мрежа от международни партньори, състояща се от търговски камари, асоциации, компании и професионалисти. Тези партньорства ни позволяват да се ангажираме в цяла Европа и да предоставяме цялостни услуги на нашите клиенти.

Заедно с нашите партньори ние изграждаме мостове през границите, създаваме силна общност и придобиваме опит, който е в полза на нашите клиенти от десетилетия. Чрез приятелско, колегиално сътрудничество и взаимна подкрепа ние сме в състояние да се адаптираме към динамичните пазари и да ви предоставим възможно най-добрата подкрепа за вашите бизнес цели.

 

Германо-българска индустриално-търговска камара (ГБИТК)

Като член от 2006 г. ние подкрепяме мисията на ГБИТК да насърчава икономическите отношения между Германия и България, както и междукултурния обмен между двете страни. ГБИТК е част от световната мрежа на търговските камари и подкрепя българските и германските фирми в развитието на бизнеса и търговията в страните партньори.

Членовете на ГБИТК могат да се възползват от всички предлагани услуги - от пазарни проучвания и съвети до активно участие в събития, работа в мрежа и политически дебати. Чрез своята дейност ГБИТК подпомага предприемаческата дейност на германски и български фирми в двете страни. Гордеем се, че сме дългогодишни членове на ГБИТК и много ценим сътрудничеството си с търговската камара.


Комитетът за източноевропейски икономически отношения е най-важната институция на германската икономика по отношение на източноевропейските бизнес локации и е такава вече повече от 70 години. Той популяризира Германия като място за бизнес и укрепва икономическите отношения с източноевропейските държави.

ОА обединява компании от различни сектори, така че INNO-CON има възможност да присъства на политически дискусии, мрежови събития и информационни прояви с участието на висши политици от страните участници. Освен това, разбира се, ние се възползваме като цяло от богатия опит на комитета и неговите членове и по този начин имаме възможност да обменяме идеи с широка мрежа от бизнес и политически участници и активно да помагаме за формирането на приятелството с източноевропейските страни.


Германско-българският форум (DBF) е сдружение, което се занимава с насърчаване на икономическите и културните отношения между Германия и България. От 1996 г. DBF съдейства за насърчаване на обмена и сътрудничеството между двете страни. Като членове на DBF компаниите могат да получат достъп до мрежа от бизнес, политически и социални контакти и по този начин да продължат да развиват своята бизнес дейност в двете страни. По време на редовни събития и мероприятия за създаване на мрежи членовете обменят опит и ноу-хау, разширяват контактите си и откриват нови бизнес възможности.

Българският президент Румен Радев с председателя на DBF посланик д-р Фолкер Бересхайм и членовете на Изпълнителния съвет д-р Ханс-Йорг Грундман и Хайко Шмидт

 Много сме щастливи, че управляващият директор на INNO-CON GmbH, дипл.-инж. Хайко Шмидт, е заместник-председател на DBF. Като компания, която от много години успешно работи в областта на управлението на околната среда и енергията в Европа и България, INNO-CON е ценен член на DBF и по този начин допринася за укрепването на германско-българските отношения.


БРТПП е изключителна икономическа институция, която се занимава с икономическите отношения между България и Румъния. Търговската камара предлага разнообразни възможности за бизнеса от двете страни да установява контакти, да се развива и да просперира. Чрез нейните събития и проекти за създаване на мрежи възникват бизнес възможности, а като насърчител на търговските отношения Българо-румънската търговска камара е и важен двигател на икономическото развитие в Дунавския регион.

Българският град Русе е икономически и логистичен център на граничния регион България-Румъния. Там се намират централите или големите заводи на известни международни компании като Witte Automotive, Linamar Light Metal (бивш Montupet) или Булмаркет.

Търговската камара се занимава не само с икономически аспекти, но и с насърчаване на културните отношения между България и Румъния. Тези събития и проекти помагат да се свържат двете страни и да се засили разбирателството и приятелството между тях.


Асоциацията за устойчиво развитие и управление на околната среда (VNU) е платформа за обмен и сътрудничество на професионалисти от немскоговорящи страни. По този начин ние, като консултанти и одитори в областта на управлението на околната среда, имаме възможност да обменяме идеи с колеги и да участваме в проекти в областта на устойчивото развитие и управлението на околната среда в Централна и Източна Европа. По време на събития, семинари и обучения членовете могат да задълбочат своя опит и да обсъждат актуални въпроси.

Нашият управляващ директор, дипл.-инж.Хайко Шмидт, е един от членовете на управителния съвет на VNU, които създадога асоциацията през 2001 г. Чрез активното ни участие в различни комитети на VNU ние можем да дадем важен принос за по-нататъшното развитие на системите за управление в областта на устойчивото развитие и околната среда. Чрез участието си ние определяме състоянието на технологиите и се застъпваме за прилагането на най-добрите практики в тази област.

организационен комитет на Ден на мениджъра по околна среда (от ляво до дясно): Свобода Шмидт, Хайко Шмидт, Росица Георгиева, Христиан Христов, Галина Захариева, Зорница Антонова, Констанца Шмидт

Българска секция (VNU)

На 21.03.2017 г. г-н Хайко Шмидт основава българската секция на VNU със заинтересованите страни в Лиебхер. Оттогава VNU е един от партньорите в организирането на ежегодния Ден на мениджъра по околна среда, който през последните години винаги се провежда през есента в София. Известни лектори от страната и чужбина, доказани експерти, представители на фирми, както и политици определят специализираните лекции.


Водещият одитор Свобода Шмидт преди одита в една от най-големите рафинерии в Европа
Водещият одитор Свобода Шмидт преди одита в една от най-големите рафинерии в Европа

Благодарение на собствените ни одити с DQS имаме много широк достъп до редица партньори в цяла Европа. Работим с широк кръг от партньори и одитори на DQS, които предоставят услуги в областта на промишлеността, околната среда и логистиката.

Нашата компания е сертифицирана от DQS от 1996 г. насам. От 2005 г. членовете на нашия екип провеждат одити от името на DQS съгласно ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 TfS, GRI, ISO 14064/14067 и SEDEX-SMETA.

DQS е водеща компания за одит и сертифициране. От основаването си тя е специализирана в одитирането на процеси и системи в различни отрасли. Чрез провеждането на одити и издаването на сертификати DQS гарантира, че компаниите отговарят на най-високите стандарти по отношение на качеството, околната среда и бизнес етиката. Това води до подобряване на бизнес операциите и укрепва доверието на клиентите, служителите и инвеститорите.