Новини

7. VNU Environmental Manager Day SOUTHEAST EUROPE

За седми пореден път в София се проведе събитието “Ден на мениджъра по околна среда” за Югоизточна Европа, организирано от Сдружението за устойчиво развитие и опазване на околната среда (VNU) и секция България.

още »

ИННО-КОН натрупа 25-годишен опит

ИННО-КОН натрупа 25-годишен опит – по повод този юбилей се радваме на една съвместна вечер с дългогодишни бизнес партньори и приятели, която ще се състои на 8 юли на Мариентор в Наумбург.

още »
DBIHK Besuch Präsident Radev

Икономически форум за България президент Румен Радев

Икономически форум „България“ организира на 6 февруари 2017 г. в Дома на Германската икономика в Берлин Германо-Българската индустриално-търговска камара заедно с Федералното министерство на икономиката и енергетиката, Асоциацията на германските индустриално-търговски камари, Комисията на Германската икономика за Източна Европа, както и Германо-българския форум.

още »

Икономически форум „Северен Рейн Вестфалия-България”

На икономическият форум „Северен Рейн Вестфалия-България“, един от най-големите през последните години с икономическа дестинация България, присъства министърът на икономиката Божидар Лукарски. Форумът бе организиран на 12-ти февруари в Дюселдорф със съдействието на Немско-Българският Форум, чийто член е фирма ИННО-КОН.

още »

30 пилотни мрежи за енергийна ефективност

30-те пилотни мрежи с около 360 участващи предприятия са намалили специфичните си разходи за енергия с 10% през последните няколко години, общо от разходите за енергия били спестени около 1 милиард евро (Източник: Заключителна брошура).

още »
4th Middle German Export Day

Четвърти Ден на експорта в Средна Германия

По време на Четвъртия Ден на експорта в Средна Германия Търговско-индустриалните камари на страните членки на Централноевропейско споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА) ще представят своите икономически пространства, шансовете за стопански инициативи, както и предимствата за немските фирми, използващи договорите със страните-членки на ЦЕФТА.

още »

3. Environmental Manager Day

Отговорници от фирмите обсъждат устойчивостта и конкурентните предимства, свързани с ефективното опазване на околната среда на Третия ден на мениджъра по околната среда в София.

още »

Environmental Manager Day

Сдружението за устойчиво управление на околната среда VNU съвместно с фирма INNO-CON и Българската стопанска камара БСК ще дадат възможност на Мениджъри по околна среда от предприятия, одитори и други заинтересовани да се информират относно тенденциите при системите за управление на околната среда, както и да споделят своя опит по време на дискусиите.

още »