Браншове

 

Дейността е ориентирана към следните браншове:

 

 • Селско стопанство
 • Автомобилна промишленост
 • Добивна промишленост
 • Нефт и газ
 • Химична промишленост
 • Строителство и инженерна дейност
 • Енергийни и инженерни комуникации
 • Храни и напитки
 • Транспорт
 • Производство
 • Обществени услуги