Партньори

Нашата фирма е член на следните търговско-индустриални камари и организации

 


Консултанти и одитори в област защита на околната среда

 

В Съюза за устойчиво управление на околната среда (Verband für nachhaltiges Umweltmanagement e.V.) ние контактуваме с колеги от други европейски страни и ръководим проекти в Юго-Източна Европа. Чрез участието си в различни комисии на Съюза ние допринасяме за модернизирането в областта на управленските системи.

 

www.vnu-ev.de


Управление на енергията

 

ИНО-КОН в партньорство сM-VENA Energieagentur in Mecklenburg-Vorpommern GmbH и Министерството на икономиката и труда в провинция Саксония-Анхалт е съосновател на Мрежата за енергиина ефективност ?MITTE?  (Energie-Effizienz-Netzwerk MITTE). В тази мрежа ИНО-КОН е консултант по енергийна техника.

 

een-mitte.m-vena.de


Одитиране и сертифициране

 

Одиторската ни дейност с DQS The Audit Company ни осигурява контакти с широк кръг от партньори в цяла Европа, които са професионално ангажирани в областта на индустрията, околната среда и логистиката.

 

Девет Наумбургски Нощи (Neun Naumburger Nächte)

 

Ино-Конподпомага от много години културната програма Девет наумбургски нощи.

 

www.naumburger-naechte.de