8. Ден на мениджъра по околна среда за Югоизточна Европа – Save the Date

На 20 октомври 2020 г. секция България на Сдружението за устойчиво развитие и опазване на околната среда (VNU) планира провеждане на осмият по ред Ден на мениджъра по околна среда за Югоизточна Европа. Наложените ограничения във връзка с COVID-19 се отразяват и при организацията на подобен вид мероприятия.


За да може да се осигури участието на по-голям брой специалисти в областта, както и да се предоставят добри възможности за дискусии и контакт с лектори и организатори, бихме искали да вземем предвид Вашето мнение по отношение на формата на провеждане на тазгодишния форум. За целта, много ще ни помогнете ако попълните и ни изпратете обратно приложената анкета.