7. VNU Environmental Manager Day SOUTHEAST EUROPE

За седми пореден път в София се проведе събитието “Ден на мениджъра по околна среда” за Югоизточна Европа, организирано от Сдружението за устойчиво развитие и опазване на околната среда (VNU) и секция България. Под мотото „От практиката за практиката“, мероприятието предложи обмен на опит между мениджъри и експерти по околна среда от индустрията и държавната администрация.

Мероприятието бе открито от д-р Хайнц Херцог, представител на Управителния съвет на VNU, който прочете поздравителен адрес от председателя на Управителния съвет г-н Леннарт Шлайхер и акцентира върху дейността и предизвикателствата пред Сдружението. Гостите на събитието г-н Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите, и д-р Митко Василев, председател на Германо-българската индустриално-търговска камара, също поднесоха своите приветствени слова към участниците и организаторите на инициативата.

В разнообразната програма бяха включени както актуални теми за промени в нормативни изисквания по околна среда, така и добри практики, идеи и решения за осигуряване на съответствие и непрекъснато устойчиво развитие.

Изненада на събитието бе пилотът Марио Бакалов, единственият българин, пилотиращ най-големия в света самолет Airbus A380. В изключително мотивиращ разказ той представи своя личен път към успеха и предизвикателствата пред авиацията за опазване на околната среда и устойчивост на бизнеса.

С богатия си практически опит и знания, адвокат Димитър Стоименов запозна аудиторията с нормативните изисквания по околна среда и условията за осигуряване на съответствие през целия жизнен цикъл на предприятие или инсталация – от инвестиционното намерение, до ежедневната оперативна дейност. Темата бе продължена от г-н Хайко Шмидт (председател на секция България на VNU) с възможностите за разработване на конкретни и съществуващи софтуерни решения за следене на приложимите законови и други изисквания в организациите и осигуряване навременното изпълнение на мерките, произтичащи от тях.

Изключителен интерес предизвика и актуалната тема за “Севезо” предприятията, където г-н Бойко Малинов запозна участниците с последните промени в екологичното законодателство и изискванията в България, а д-р Хайнц Херцог представи добрите практики и европейския опит в прилагането на директивата “Севезо III”. Последва оживена дискусия с примери от ежедневната практика и предизвикателствата на промишлените предприятия.
Паралелно с разговорите и дискусиите по представените теми бяха демонстрирани интересни презентации за работа с апаратура за индустриално почистване на замърсявания с използване на сух лед като бластиращ агент.

Присъстващите изразиха удовлетвореност от участието си в събитието и се включиха с предложения за теми, които да бъдат разгледани в следващото издание.

Поредният “Ден на мениджъра по околна среда” на секция България на Сдружението за устойчиво развитие и опазване на околната среда (VNU) е плануван за 22 октомври 2020 г. в София в Гранд хотел „София“.