6ти Ден на мениджъра по околна среда

Дата: 11. октомври 2018 г.

Място: Гранд Хотел София, София

 

За шести път Сдружението за устойчиво развитие и опазване на околната среда заедно със секция България канят на Деня на мениджъра по околна среда за Югоизточна Европа в София. Под мотото „От практиката за практиката“ мероприятието предлага обмен на опит между експерти по околна среда от индустрията и държавната администрация.

В първия специализиран доклад на тема управление на отпадъците в Австрия и на европейско ниво г-н Гернот Лоренц (Министерство на селското и горско стопанство, околната среда и водите, Австрия) представи актуалната правна рамка в тази област. Г-жа Лина Патърчанова (Министерство на околната среда и водите, София) допълни темата с информация относно българското законодателство и практика. В последващата оживена дискусия се засегнаха примери от ежедневната работа.

 

Следобедният панел бе посветен на актуални теми, свързани с качеството на атмосферния въздух. Г-жа Светлана Трифонова (ръководител направление „Околна среда“ в „Монтюпе“ ЕООД) докладва за опита на завода в Русе във всеобхватни програми за измерване на емисиите, както и за предприети инвестиции в посока намаляване на емисиите.  В допълнение говори г-жа Весела Тодорова, директор на Френско–българската търговска и индустриална камара,  за броя и значението на френските фирми в България и ролята на Камарата като посредник между индустрията и държавната администрация. Немският опит и тенденции в областта на мобилната измервателна техника бяха основните теми в доклада на г-н Рене Майе (изпълнителен директор на фирма „meta Messtechnische Systeme“ GmbH, Германия). В завършек г-н Джошуа Холанд и г-н Дойчин Тодоров (INNO-CON) разгледаха стратегията за управление на качеството, оценката и контрола на риска при провеждане на полеви проучвания.

 

Следващият Ден на мениджъра по околна среда на секция България на Сдружението за устойчиво развитие и опазване на околната среда (VNU) е плануван за 10 октомври 2019 г. в София.