СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Системите за управление са повече от 20 години основна част от нашите компетенции. От 2001 г. ние се фокусираме върху интегрираните системи за управление в околната среда, качеството и безопасността на труда. Основните ни дейности са насочени към секторите автомобилостроене, леярство, предприятия от областта на химическата и металообработваща промишленост, както и минодобива.

 

Ние предлагаме професионален опит в следните отрасли, спазвайки долупосочените стандарти:

 

  • Доставчици за автомобилната промишленост: ISO 9001; ISO 14001/EMAS; OHSAS 18001/FDIS 45001; ISO 50001;
  • Химическа промишленост: ISO 9001; ISO 14001/EMAS; OHSAS 18001/FDIS 45001; ISO 50001;
  • Лаборатории: ISO/IEC 17025; ISO 9001, ISO 14001;
  • Хранително-вкусова промишленост: ISO 9001, HACCP, IFS, BRC; ISO 14001/EMAS; EN 16247-1:2012;

 

Нашите клиенти са успешно сертифицирани от различни сертифициращи компании:

Екипът ни се състои от инженери и химици, биолози, почвоведи, както и високо квалифицирани социолози, изторици филолози. Всички одитори притежават сертификация по EOQ® Environmental Auditor или EOQ® Quality Auditor, както и BAFA съгласно § 8 от Закон за енергийните услуги.

Изпълнение на структурата на високо ниво на системата за управление на енергията на Каменица АД

Екипът на Мрежата за енергийна ефективност Mitte на площадката за хеликоптери на болница Johanniter Stendal