С подкрепата на OAOEV през предизвикателството COVID-19

В трудните времена, в които се намират нашите страни поради кризата COVID-19, INNO-CON продължава да предоставя подкрепа на нашите клиенти. В крак сме с нашите партньори, ангажирани сме заедно с индустрията и представители на германското федерално и българското министерства на икономиката и федералните външни служби, както и с Източноевропейската асоциация и Германско-българската търговско-промишлена палата за приспособяване към динамичната ситуация.

 

Понастоящем, много страни в Югоизточна Европа взеха мерки, които засягат трансграничния превоз на стоки и влизането и излизането на чуждестранни граждани. Работим съвместно с нашите местни и международни партньори, за да подпомогнем адаптирането на техните индустрии към променящите се изисквания чрез въвеждане на нови мерки за безопасност, закупуване на оборудване за безопасност и постоянна подкрепа при транспортирането на опасни отпадъци.

 

Към нашите партньори: пазете се, бъдете нащрек за краткосрочните промени, както и за потенциалните дългосрочни промени в индустрията. Въпреки че това е предизвикателна ситуация, съществуват и потенциални възможности за подобряване на нашите местни вериги за доставки и подобряване на връзката и взаимосвързаността между Централна и Източна Европа.