СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Системите за управление са повече от 20 години основна част от нашите компетенции. От 2001 г. ние се фокусираме върху интегрираните системи за управление в околната среда, качеството и безопасността на труда. Основните ни дейности са насочени към секторите автомобилостроене, леярство, предприятия от областта на химическата и металообработваща промишленост, както и минодобива.

 

 

Ние предлагаме професионален опит в следните отрасли, спазвайки долупосочените стандарти:

 

 

  • Доставчици за автомобилната промишленост: ISO 9001; ISO 14001/EMAS; OHSAS 18001/FDIS 45001; ISO 50001;
  • Химическа промишленост: ISO 9001; ISO 14001/EMAS; OHSAS 18001/FDIS 45001; ISO 50001;
  • Лаборатории: ISO/IEC 17025; ISO 9001, ISO 14001;
  • Хранително-вкусова промишленост: ISO 9001, HACCP, IFS, BRC; ISO 14001/EMAS; EN 16247-1:2012;

 

Екипът ни се състои от инженери и химици, биолози, почвоведи, както и високо квалифицирани социолози, изторици филолози. Всички одитори притежават сертификация по EOQ® Environmental Auditor или EOQ® Quality Auditor, както и BAFA съгласно § 8 от Закон за енергийните услуги.