Секция България на Сдружението за устойчиво развитие и управление на околната среда (VNU) е основана

На 21.03.17 г. български мениджъри по околна среда основаха национална секция на Сдружението за устойчиво развитие и управление на околната среда. Благодарение на подкрепата на управителя на фирма Либхер Хаусгерете, г-н Герхард Дивалд, Учредителното събрание се проведе във фирмения завод в Радиново (край Пловдив). Фирмата използва случая, за да представи свои проекти в областта на околната среда, които излизат извън границите на производствената площадка.


За участниците от различни предприятия, предимно международни, на преден план по време на дискусиите стояха обменът на опит между колеги и ползите от членството в Сдружението. В бъдеще участниците ще имат достъп чрез Сдружението до информация от първа ръка от европейски и международни колегии, което ще бъде едно предимство при изпълнението на фирмените им задачи.