Опасни отпадъци

От една страна, модерните и високо специализирани съоръжения за  обезвреждане или оползотворяване на отпадъци в Централна Европа предлагат отлични възможности за решения за управление на опасни отпадъци, а от друга, производителите, генериращи такива отпадъци търсят сигурни и законосъобразни решения за тяхното обезвреждане или оползотворяване в чужбина.

 

Нашите инженери подпомагат фирмите при идентифицирането на подходящи възможности за рециклиране на отпадъците с цел да се пестят ресурси и да се намали негативното въздействие върху околната среда. Предлаганите от нас услуги включват класификация и декларация за отпадъци (на базата на работен лист за класификация на отпадъци) от акредитирани немски лаборатории; търсене на подходящи съоръжения за обезвреждане или оползотворяване; първи тест за оползотворяване (ако е необходим); подготовка на всички необходими документи, свързани с нотификацията за компетентните органи в ЕС или страните извън ЕС; подготовка и контрол на превозите на отпадъци с влак,  камион или кораб (а в отделни случаи дори и със самолет). 

 

Важно е идентифицирането и изпълнението на конкретните изисквания на различните органи, като напр. тези относно ADR/RID или специалните изисквания на унгарските власти при транзитен превоз.