Конференция за Управление на отпадъците и рециклиране “SAVE the Planet”

Дата: 29-31 май 2013 г.

Място: София, Интер Експо Център,

 

Презентацията на INNO-CON <<Мениджмънт на индустриалните отпадъци за намаляване на разходите по депонирането им>>.

Поканата можете да намерите тук.