ИННО-КОН натрупа 25-годишен опит

ИННО-КОН натрупа 25-годишен опит – по повод този юбилей се радваме на една съвместна вечер с дългогодишни бизнес партньори и приятели, която ще се състои на 8 юли на Мариентор в Наумбург. Българската поп певица Тони Димитрова ще изнесе концерт в рамките на културната програма „Девет наумбургски нощи“

(за повече информация: www.naumburger-naechte.de)

Използваме възможността да благодарим на всички наши клиенти, бизнес партньори, както и на сегашните и бивши сътрудници за колегиалната и приятелска съвместна работа в интересни и предизвикателни проекти. 

https://youtu.be/_T04APXbwvI