ЗА НАС

INNO-CON – Innovation & Consulting

Днес екипът от професионалисти на INNO-CON предоставя управленски и екологични консултантски услуги на голям брой международни публични и частни организации. Ние създадохме интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността на труда, както и защита на данните, като сме сертифицирани в съответствие с ISO 9001:2015 от DQS, водещ световен сертификационен орган.

Нашата компания е основана в периода на обединение на Източна и Западна Германия и развива своята дейност от 1992 г. както на националния пазар, така и в цяла Източна Европа под името „LUCON”.

През 2003 г. закупихме „Център за иновации в околната среда“ (Umweltinnovationszentrum), който до 2006 г. бе част от нашата компания.

През 2006 г. Eurofins Group придоби мажоритарния дял от лабораторния отдел на LUCON, а консултантският отдел беше прехвърлен в Innovation & Consulting Ltd. (INNO-CON).

Глобализация

Въпреки, че по-голямата част от нашите работни проекти се реализират в България и Германия, ние също така имаме и професионален опит от изпъление на проектни дейности в много страни от Европа, Балканите и в няколко държави в Америка.

Имахме щастието да срещнем много опитни локални партньори и да работим заедно с тях, като по този начин получихме местна подкрепа при реализиране на международните ни проекти.

Една от нашите основни, силни страни е възможността да предоставим многоезична компетентност на страните от Централна и Източна Европа. Изпълнявали сме проекти в следните държави:

Европа и Балканите: Австрия, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Чехия, Франция, Гърция, Великобритания, Унгария, Италия, Латвия, Македония, Малта, Молдова, Холандия, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словения, Хърватско, Словакия, Испания, Швейцария и Украйна.


Америка: Бразилия, Чили и САЩ.